Category Archives

Archive of posts published in the category: EMRE ZEYTİNOĞLU

SAMİMİYET Mİ? O DA NE?

“Samimiyet” sözcüğünün ne olduğunu hemen herkes bilir. Yine de o sözcüğe sözlükten bir kez daha…

ZAMAN, TARİH, SİYASET, SANAT VB.

Modern-Modernite-Modernizm tabirleri genel olarak 18. yüzyıl sonrası için kullanılan ve birbirleriyle bütünlük gösteren tabirlerdir; hepimiz…

ÖLÜMDEN SONRA “İDEALLEŞTİRİLME ZAMANI” GELİR

İster siyasi, ister felsefi, ister bilimsel, ister sanatsal ya da ister bunların dışında herhangi bir…

AH!

Özellikle bu coğrafyadaki insanlar için hemen her konuda yakınıp durmak bir kader; yakınırken “ah” çekmek…

ACI VEREN BİR OLAY KARŞISINDA, DUYULAN HAZZIN KAYGISI

2001 yılında, elektronik müziğin en ünlü figürlerinden biri olan Karlheinz Stockhausen, basına verdiği bir demeçte…

“DOKUNMAK” ÜZERİNE İKİ SANATÇI: PAİK VE MAGRİTTE

Nam June Paik kendisiyle gerçekleştirilen bir röportajda, sanatın gücünü Uzakdoğu sporlarına bir gönderme yaparmış gibi…

SOKAK SANATI ÜZERİNE

Sokağın özgürleştirici yanını görmezden gelmenin olanağı yoktur. Sokak, anlık olaylar karşısında verilen anlık tepkilerin ve…

“SAÇMA” METİNLER ARASINDA GERÇEKLEŞEN “İNTİHALLER”

İntihal” sözcüğü kuramsal dünyada olumsuz bir etkiye sahiptir ve düpedüz “aşırmak” anlamındadır. Neyin “aşırılmasıdır” bu?…